Internet kwantowy. Nowy projekt Unii Europejskiej

Komisja Europejska zdecydowała się rozpocząć projekt budowy kwantowego Internetu na terenie Unii Europejskiej. Na czele przedsięwzięcia, w skład którego wejdzie szereg podmiotów, stanęła firma Airbus.

Na czym polega nowy projekt EU

Europejska kwantowa sieć komunikacyjna bazująca na kwantowej infrastrukturze  EuroQCI (quantum communication infrastructure) ma zapewnić ultrabezpieczną komunikację pomiędzy infrastrukturą krytyczną na terenie Unii Europejskiej. System ma również pozwolić na wymianę informacji pomiędzy instytucjami rządowymi w regionie.

Poza firmą Airbus w skład konsorcjum tworzącego internet kwantowy weszły takie podmioty jak Leonardo, Orange, PwC France and Maghreb, Telespazio (spółka joint venture Leonardo i Thales 67/33), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) oraz Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM).

Zadaniem EuroQCI będzie integracja kwantowych technologii i systemów w naziemną komunikacyjną sieć światłowodową. Dodatkowo opracowany ma zostać segment kosmiczny, tak by zapewnić komunikację nie tylko pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale również innymi kontynentami.

Po co powstaje EuroQCI?

Dynamiczny rozwój badań w kierunku popularyzacji komputerów kwantowych stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe metody szyfrowania i zabezpieczania danych. Jeśli dojdzie kwantowego przełomu, to wiele współczesnych technologii stanie się archaicznymi i już teraz należy przygotować się na taką ewentualność.

Musimy pamiętać o tym, że w przyszłości komputery kwantowe trafią nie tylko w ręce naukowców, ale również przestępców. W związku z tym bezpieczne europejskie systemy szyfrujące oraz towarzyszące im internet kwantowy pomogą zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną, taką jak instytucje rządowe, system kontroli lotów, służbę zdrowia, banki, sieć energetyczną i inne ważne obiekty przed obecnymi i przyszłymi atakami.

Jak ważne dla funkcjonowania państw jest cyberbezpieczeństwo, pokazał ostatni atak na amerykański rurociąg Colonial Pipeline. W wyniku wstrzymania jego operowania doszło do niedoborów paliw płynnych na stacjach w kilku stanach, a firma zawiadująca rurociągiem była zmuszona zapłacić okup w bitcoinach, odpowiadający około 5 milionom dolarów. Obrona przed tego typu atakami jest zatem niezbędna.

Kwantowa przyszłość z EuroQCI

W długim terminie EuroQCI ma stać się fundamentem szeroko pojętego Internetu kwantowego, zapewniając poza błyskawiczną szybkością przesyłania danych także niespotykane dotąd bezpieczeństwo. Pierwszym komponentem całej infrastruktury ma być system dystrybucji kluczy kwantowych QKD (quantum key distribution). Posłuży on do przesyłania kluczy szyfrujących poprzez naziemne jak i laserowe kosmiczne kwantowe systemy komunikacyjne. Wykorzystanie stanów kwantowych czyni planowane rozpowszechnianie kluczy szyfrujących odpornym na zagrożenia.

Jakie będą kolejne kroki programu kwantowego Internetu?

W ciągu trwającego 15 miesięcy etapu studium opracowane mają zostać szczegóły systemu oraz zaprojektowana ma zostać naziemna część wspierająca usługę QKD. Stworzony ma zostać szczegółowy plan wdrażania poszczególnych elementów internetu kwantowego wraz z prognozowanym kosztorysem i datami wprowadzenie kolejnych komponentów.

Przeprowadzone studium wspomoże również prace Komisji Europejskiej związane z zaprojektowaniem narzędzi testujących dla infrastruktury kwantowej oraz opracowanie odpowiednich standardów.

Demonstrator EuroQCI ma powstać do roku 2024, a wstępna gotowość operacyjna ma zostać osiągnięta w roku 2027.

Źródło: Airbus