Ulga na internet w rozliczeniu PIT. Kto i kiedy może z niej skorzystać?

Dzisiaj z dobrodziejstw internetu korzystają niemal wszyscy. Praca zdalna, opłaty, zakupy, rozrywka – to tylko kilka z aspektów, do których wykorzystujemy sieć. Tym bardziej warto wiedzieć, czy w 2023 roku nadal możemy skorzystać z ulgi podatkowej na internet. A jeśli tak, to jakie warunki trzeba spełnić i które dokumenty przedłożyć w rozliczeniu za 2022 rok? Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na ten temat.

Czym jest ulga na internet i komu się należy?

Możliwość odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem internetu jest regulowana prawnie i działa w oparciu o:

 • 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 6h i ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co ważne, ulga za internet dotyczy osób, które korzystały z zasobów internetowych i posiadają na to adekwatny rachunek, a także rozliczają się na konkretnym typie formularzy podatkowych. 

Odliczenie za internet przysługuje również niezależnie od miejsca, w którym korzystano z sieci (np. dom, kafejka internetowa itd.), oraz formy dostępu, którą wybrano (np. stałe łącze w domu lub internet bezprzewodowy w telefonie komórkowym).

Przy tym trzeba jednak jasno zaznaczyć, że niniejsza ulga podatkowa na internet nie obejmuje wydatków technicznych, związanych np. z podłączeniem, modernizacją, rozbudową czy naprawą sieci internetowej.

pieniądze

Co ile lat przysługuje ulga? Ile razy można odliczyć internet?

Zgodnie z ww. dokumentami ulga podatkowa na internet w 2022 roku przysługuje, jeśli nie korzystaliśmy z niej w latach wcześniejszych albo po raz pierwszy wykorzystaliśmy ją w zeznaniu za 2021 rok.

Wynika to z tego, że z takiej ulgi możemy skorzystać: „wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych”.  Nie ma więc możliwości skorzystania z niej w rozliczeniu za 2022 rok, przerwania i przywrócenia jej np. w rozliczeniu za 2025 rok. 

Warto też dodać, że w ten sposób internet odliczymy tylko raz. Ustawa jasno określa bowiem, że z internetowej ulgi podatkowej możemy skorzystać , jeżeli w okresie poprzedzającym te (2) lata, nie była ona wykorzystana. 

Wysokość ulgi internetowej

Ulga internetowa za 2022 rok wyniesie maksymalnie 760 zł

Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli nasze wydatki za internet będą mniejsze, to zostaną faktycznie pokryte. Jeśli z kolei przekroczą wymienioną kwotę, to bez względu na ich wysokość, będziemy mogli odliczyć od dochodu maksymalnie 760 zł z tego tytułu. Limit ulgi internetowej nie przechodzi na następny rok. 

Ważne: jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do 760 zł limitu.

Dokumenty do rozliczenia internetu za 2022 rok

Z ulgi na internet mogą skorzystać wyłącznie osoby rozliczające dochód opodatkowany według skali podatkowej oraz przychód, opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenie internetu nastąpi zatem, gdy podatnik skorzysta z określonych formularzy PIT za 2022 rok. Są to:

 • PIT-36,
 • PIT- 37
 • PIT-28

Aby otrzymać ulgę internetową, w tym przypadku trzeba dodatkowo dołączyć formularz PIT/O (informacja o odliczeniach) oraz posiadać rachunki za korzystanie z sieci. 

Ulga na internet – najważniejsze pytania 

 • dane identyfikujące podatnika, określające go jako nabywcę usługi;
 • dane sprzedającego/dostawcy internetu;
 • rodzaj transakcji/usługi;
 • kwotę. 

Tak, jeśli spełnia powyższe kryteria. Inne przykładowe dokumenty, które mogą być użyte to m.in. faktury VAT, dowody wpłaty, czy paragony. 

Kwota 760 zł należy się indywidualnie każdemu z małżonków. Trzeba jednak posiadać odpowiednie dokumenty, gdzie małżonkowie:

 • razem widnieją na fakturze;
 • pojedynczo widnieją na różnych fakturach, bo np. korzystają z dwóch źródeł internetu od różnych dostawców.

Ulga może nie zostać uwzględniona w rozliczeniu dochodu, kiedy kwota za internet została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, odliczono ją od ryczałtu opłacanego na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo została już zwrócona w innej formie.

Natomiast w przypadku przychodu nieprzyznanie ulgi nastąpi, gdy koszty internetu zostały już odliczone od dochodu, albo są zaliczone do uzyskania przychodów.