YouTuberzy muszą wyskakiwać z kasy? Rząd wprowadza nową daninę publiczną

Twórcy materiałów m.in. na platformie YouTube muszą najpóźniej do 1 lutego 2022 roku złożyć wniosek o wpis do wykazów dla dostawców VSP i VOD. Z tego tytułu będą musieli zapłacić dodatkowy podatek, a właściwie daninę publiczną. O nowym obowiązku poinformowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

YouTuberzy z nowym podatkiem?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła „obowiązek zgłoszenia o wpis do wykazów dla dostawców VSP i VOD”. I wydawać by się mogło, że taki obowiązek ma sam YouTube jako platforma, ale okazuje się, że ustawa dotyczyć może również twórców kanałów, którzy z tego tytułu osiągają przychody. Nie chodzi oczywiście tylko o sam fakt rejestracji,  a o pieniądze, bowiem z tego tytułu tworców będzie obowiązywał nowy podatek.

W komunikacie, umieszczonym na stronie rządowej, możemy przeczytać:

KRRiT przypomina o obowiązku zgłoszenia o wpis do wykazów prowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Obowiązek nakłada Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1676) na następujących dostawców:

  1. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie — zgodnie z art. 47ca ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
  2. Dostawcy platform udostępniania wideo — zgodnie z art. 47n ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji”.

W dalszej części ogłoszenia umieszczony został Załącznik zatytułowany „Informacja o obowiązku wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dla dostawców platform udostępniania wideo”, w którym szczegółowo możemy przyjrzeć się wszystkim kwestiom dotyczącym tego nowego obowiązku, w tym m.in. zostają rozwiane wątpliwości co do tego, czy dotyczy on nie tyle samej platformy, ile twórców publikujących na niej treści:

„Po spełnieniu w/w kryteriów za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo np. tzw. kanały oferowane na platformie YouTube.”

Ile rząd zarobi na twórcach z YouTube?

Obowiązek zgłoszenia będzie dotyczyć twórców zarabiających na swoim kanale na platformie YouTube. Dodatkowy podatek płacony z tego tytułu będzie wynosił 1,5% od przychodów. Co, patrząc na to, ile można zarobić na YouTubie, może stanowić pokaźną kwotę zasilającą państwową skarbonkę, a wiadomo przecież, że liczba coraz lepiej zarabiających kanałów cały czas rośnie.

KRRiT podkreśla, że „zgłoszenia należy dokonać nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia udostępniania publicznego audiowizualnej usługi medialnej na żądanie/dostarczania platformy”. 

Pieniądze pozyskane od platform i twórców wideo mają zostać przeznaczone na rozwój Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

nowy podatek od youtuberów

Wpłata na rzecz PISF — opinia prawnika

Komentarza w sprawie udzieliła nam adwokat doradca podatkowy Joanna Turosińska. Wskazała, co najważniejsze, a zatem, że: osoby prowadzące niewielkie konta na YouTubie nie muszą obawiać się nowej daniny publicznej, potocznie określanej „podatkiem dla youtuberów”. Dotyczyć on będzie osób uzyskujących znaczący przychód z działalności na YouTubie.

Zgodnie z przepisami zwolnieni z wpłaty na rzecz PISF są mikroprzedsiębiorcy, tzn. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ponadto obowiązek opłaty nie będzie miał zastosowania do podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną:

  • którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu; liczbę użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu określa się na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471).

Źródło: gov.pl, infor.pl