Zakaz korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię. Zaproponowano nowe zasady bezpieczeństwa

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło ostatnio, że chce zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Projekt ustawy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze zakłada m.in. zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie dedykowanego mu przejścia dla pieszych oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego. Tylko właściwie, w jaki sposób miałoby to nastąpić i co z tym wszystkim mają wspólnego nasze smartfony? Sprawdźmy to.

Pieszy w ruchu drogowym

Głównym założeniem ogłoszonego we wtorek projektu Ministerstwa Infrastruktury jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które w zderzeniu z pojazdem mechanicznym nie mają najmniejszych szans, czyli właśnie pieszych.

Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć - jest to priorytet polskiego rządu.
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Pasy dla pieszych, a nie dla smartfonów

Jak się okazuje, zarówno kierujący pojazdem, jak i pieszy przechodzący przez pasy, będą musieli dostosować się do nowych przepisów. Zakładają one, oprócz dotychczasowego obowiązku zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, że:

  • kierujący pojazdem, zbliżając się do pasów, powinien zmniejszyć prędkość, do pułapu niezagrażającego życiu i zdrowiu pieszego,
  • kierowca będzie ustępował pierwszeństwa nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu, ale również temu, który na to przejście dopiero wchodzi,
  • pieszy będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność nie tylko wchodząc na pasy, ale również na inny fragment jezdni oraz torowisko,
  • pieszy, wchodząc na jezdnię, torowisko lub wyznaczone przejście, nie będzie mógł korzystać z urządzeń telefonicznych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję otoczenia.

Nawiązując do ostatniego punktu, trzeba wyjaśnić, że chodzi tu szczególnie wzrokowy odbiór otoczenia, który może skutkować zaburzoną oceną bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska.

Kwestia ta jest niezwykle istotna, a do tej pory nie była uregulowana prawnie. Okazuje się bowiem, że mimo iż większość z nas samoistnie potrafi zrezygnować z użytkowania smartfonów w podobnych sytuacjach, to jednak nadal się one zdarzają, stwarzając realne zagrożenie nie tylko dla osób, które zachowują się w ten sposób, ale także wszystkich uczestników ruchu drogowego, znajdujących się w danym momencie na jezdni.

zakaz korzystania z telefonów na przejściu dla pieszych
źródło: gov.pl

Co jeszcze się zmieni się w przepisach drogowych?

Oprócz tematu smartfonów i ogólnego bezpieczeństwa pieszych, w projekcie zaprezentowanym przez Ministerstwo Infrastruktury zaproponowano m.in:

  • ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym, bez względu na porę dnia – do 50 km/h,
  • doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania,
  • zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych,
  • zachowanie koniecznego odstępu pomiędzy pojazdami – koniec z tzw. jazdą na zderzaku.
zakaz korzystania z telefonów na przejściu dla pieszych
źródło: gov.pl

Projekt zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powstawał od dłuższego czasu we współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: gov.pl