Unia Europejska chce walczyć z nielegalnymi streamami w internecie. Mają nie przetrwać nawet 30 minut

Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące nielegalnych treści i streamów w internecie. Ma w tym pomóc ustawa Digital Services Act, która została przyjęta przez Komitet Parlamentu Europejskiego. Czym jest ustawa DSA, jakie zmiany wprowadza i czy rzeczywiście ma szansę uczynić internet lepszym miejscem?

Co to jest ustawa DSA?

Ustawa Digital Services Act (DSA) to w wolnym przekładzie ustawa o usługach cyfrowych. Ma chronić użytkowników przed nielegalnymi treściami i usługami w internecie oraz chronić podstawowe prawa przysługujące każdemu internaucie. Po wejściu ustawy w życie dostawca usług cyfrowych miałby nie więcej niż 72 godziny na usunięcie zgłoszonych nielegalnych treści oraz 30 minut na zablokowanie transmisji z nielegalnymi treściami.

Ustawa nie zmienia aktualnego kompromisu, który zakłada, że usługodawca nie jest odpowiedzialny za to, co umieszczają jego klienci. Zatem teoretycznie internauci mogą udostępniać treści na własną rękę. Ustawa DSA nakazuje jednak usuwanie nielegalnych treści zaraz po wskazaniu ich przez uprawnione osoby. 

Oprócz tego ustawa wymusza na dostawcach większą przejrzystość. Głównie chodzi tu o działanie algorytmów automatycznie usuwających nielegalne treści oraz algorytmów tworzących personalizowane reklamy.

piracka flaga
Źródło: Pixabay

I w tej chwili w Waszych głowach może zapalić się czerwona lampka, a nawet kilka. Po pierwsze, kto miałby zgłaszać rzeczone treści? Otóż ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. zaufanych podmiotów, których zgłoszenia miałyby być traktowane priorytetowo. Nie do końca jasna jest natomiast idea tego, kto i na jakiej zasadzie miałby być tym zaufanym podmiotem. Po drugie, co, jeśli dostawca usług internetowych ma serwery poza terenem państw UE, gdzie nie da się wyegzekwować unijnych regulacji?

Kiedy ustawa DSA zostanie wprowadzona?

Żeby ustawa DSA weszła w życie i była wiążąca na terenie państw Unii Europejskiej musi zostać finalnie przegłosowana w Parlamencie Unii Europejskiej. Dotychczasowe przyjęcie szkicu ustawy w Komitecie JURI (European Parliament Committee on Legal Affairs) jest dopiero pierwszym krokiem w kierunku jej przyjęcia. Nie wiadomo jednak, kiedy Parlament Unii Europejskiej podda analizie opisywaną ustawę i czy zyska wystarczające poparcie podczas głosowania.

Źródło: Europa.eu, Spider’s Web