Inteligentny kombinezon dla sportowców będzie monitorował trening, a wyniki pokaże na smartfonie

Dzięki zdobyczom technologii, takim jak np. smartband , sportowcy mogą monitorować swoje wyniki. Jednak taki pojedynczy czujnik nie zawsze dostarcza wielu informacji. Istnieje oczywiście możliwość podłączenia sportowca do wielu czujników np. przy wykorzystaniu sprzętu klinicznego, ale to wiąże się z okablowaniem, które znacznie ogranicza ruchy i uniemożliwia korzystanie z niego na zewnątrz. Rozwiązaniem mają stać się specjalne inteligentne kombinezony, które dodatkowo będą zasilane bezprzewodowo przez smartfon.

Inteligentny kombinezon do oceny wydajności

Opracowany przez zespół z National University of Singapore, kombinezon zasilany smartfonem, może dostarczać sportowcom danych fizjologicznych, takich jak postawa, tempo podczas biegu i temperatura ciała podczas aktywności fizycznej. Co najważniejsze kombinezon został skonstruowany tak, aby zbierać dane z wielu czujników umiejscowionych w różnych punktach ciała sportowca, przy jednoczesnym zachowaniu masy i przewodów do absolutnego minimum, aby móc korzystać z niego na zewnątrz.

inteligentny kombinezon
Źródło: nus.edu.sg

Liczne czujniki umieszczone w kombinezonie połączone są ze sobą siecią nici do przekazywania sygnałów elektromagnetycznych ze smartfona do czujników na ciele nawet na metr, zapewniając zasilanie i łączność danych w całym kombinezonie. Opracowanie takiej technologii zajęło zespołowi około dwóch lat.

Nasz inteligentny kombinezon współpracuje z większością nowoczesnych smartfonów, które działają zarówno jako źródło zasilania, jak i jako wyświetlacz do wyświetlania danych z czujników. Stworzenie inteligentnego kombinezonu, który może być zasilany za pomocą technologii bezprzewodowej wbudowanej w smartfony, jest wielkim przełomem

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Gdy smartfon zostanie umieszczony na jednej z przewodzących cewek lub w jej pobliżu, jego sygnał NFC tymczasowo zasila czujniki, umożliwiając im przesłanie zapisanych odczytów z powrotem na smartfona. Dane te są następnie wyświetlane na ekranie urządzenia.

Eliminacja konieczności posiadania baterii w kombinezonie dla sportowców pozwala dodatkowo zmniejszyć masę. Powstały prototyp umożliwia za pomocą jednego smartfona obsłużyć do sześciu czujników. Czujniki mogą jednocześnie wykonywać takie czynności, jak pomiar postawy kręgosłupa, chodu podczas biegu i temperatury ciała. Spośród tych funkcji najważniejsza jest możliwość pomiaru pozycji kręgosłupa w wielu miejscach, co ma ułatwić zachowanie właściwej postawy i tym samym zmniejszyć ryzyko kontuzji i zoptymalizować wydajność. Do tej pory badanie postawy było często pomijane ze względu na trudności w zbieraniu danych w czasie rzeczywistym.

Zespół pracuje obecnie nad nowymi czujnikami do integracji ze skafandrem, aby usprawnić gromadzenie danych. Planuje się wykorzystywanie kombinezonu do klinicznej diagnostyki schorzeń kręgosłupa i całodobowego monitorowania stanu zdrowia. Badacze i lekarze będą mogli uzyskać dostęp do danych przesyłanych do smartfona za pośrednictwem specjalnie zbudowanej aplikacji, która może również ostrzegać użytkownika o ewentualnych problemach, takich jak np. przegrzanie podczas aktywności fizycznej.

Źródło: nus.edu.sg