Valheim – kody i komendy do gry

Jak zapisać się jako nieśmiertelny wiking w Valheim? To bardzo proste. Wystarczy wpisać kod na nieśmiertelność. A jeśli chcesz jeszcze zostać tym niepokonanym, to za wpisaniem jednego kodu zabijesz wszystkich i wszystko w okolicy. Sprawdź wszystkie kody do Valheim oraz to, jak je aktywować. I przede wszystkim baw się dobrze.

Kody do Valheim – jak aktywować?

Najpierw należy włączyć wiersz poleceń:

 1. Otwórz Steam.
 2. Wybierz Bibliotekę, kliknij prawym przyciskiem myszy na Valheim i wejdź we Właściwości.
 3. W nagłówku Opcje uruchamiania wpisz –console

Po wejściu do Valheim naciśnij F5 i w wierszu poleceń wpisz: devcommands

krasnolud w lesie w valheim

Od tej pory możesz korzystać ze wszystkich kodów do Valheim. Wystarczy wpisać dowolny kod w wierszu poleceń i wcisnąć Enter. Wiersz poleceń zamkniesz ponownie naciskając F5.

Kody na nieśmiertelność, umiejętności i inne

 • god – nieśmiertelność
 • heal – pełne życie
 • killall – zabija wszystko w okolicy
 • ghost – przeciwnicy cię nie widzą
 • freefly – swobodna kamera
 • puke – domyślne życie i kondycja
 • raiseskill [umiejętność] [liczba] – zwiększa poziom wybranej umiejętności (np. raiseskill jump 100)
 • resetskill [umiejętność] – przywraca poziom wybranej umiejętności do zera
 • resetcharacter – zupełnie resetuje postać
 • hair – usuwa włosy
 • beard – usuwa brodę
 • model [0-1] – zmiana płci
 • exploremap – odkrywa całą mapę
 • resetmap – zakrywa całą mapę
 • wind [0-360] [0-1] – zmiana kierunku i siły wiatru
 • resetwind – domyślny wiatr
 • tod [0-1] – zmiana pory dnia (np. 0.5 to południe)
 • tod -1 – domyślna pora dnia
 • skiptime [sekundy] – przesunięcie czasu
 • sleep – przejście do następnego dnia
 • tame – oswaja wszystkie oswajalne zwierzęta w okolicy
 • removedrops – usuwa wszystkie źródła przedmiotów w okolicy
 • event [nazwa] – włącza wydarzenie (np. event wolves)
 • stopevent – anuluje wydarzenie
 • randomevent – włącza losowe wydarzenie
 • players [1-10] – zmienia poziom trudności gry na podstawie liczby graczy (im więcej, tym trudniej)
 • ffsmooth [0-1] – wygładzanie obrazu przy swobodnej kamerze
 • setkey [nazwa] – nowy klucz globalny
 • resetkeys [nazwa] – resetuje klucz globalny
 • listkeys – lista kluczy
 • env [env] – tryb deweloperski elementu otoczenia
 • resetenv – resetuje tryb deweloperski
 • dpsdebug – wyświetla obrażenia na sekundę
 • pos – wyświetla koordynaty
 • goto [x,z] – teleportuje cię do wpisanych koordynat
 • goto [x,y,z] – jw.
 • location – odradzanie we wskazanym miejscu
stwory w podziemiach w valheim

Kody na ekwipunek, przedmioty i inne

Aby przywołać dowolny przedmiot, należy użyć kodu:

 • spawn [nazwa przedmiotu] [liczba sztuk] [poziom]

Przykładowo spawn Coins 1000 przywoła 1000 monet do zebrania.

Przedmioty

 • Amber
 • AmberPearl
 • AncientSeed
 • Barley
 • BarleyFlour
 • BarleyWine
 • BarleyWineBase
 • BeechSeeds
 • BlackMetal
 • BlackMetalScrap
 • Bloodbag
 • Bronze
 • BronzeNails
 • BoneFragments
 • CarrotSeeds
 • Chitin
 • Coal
 • Coins
 • Copper
 • CopperOre
 • CryptKey
 • Crystal
 • Dandelion
 • DeerHide
 • DragonEgg
 • DragonTear
 • ElderBark
 • Entrails
 • Feathers
 • FineWood
 • FirCone
 • FishingBait
 • FishRaw
 • Flametal
 • FlametalOre
 • Flax
 • Flint
 • FreezeGland
 • GreydwarfEye
 • Guck
 • HardAntler
 • Iron
 • IronNails
 • IronOre
 • IronScrap
 • LeatherScraps
 • LinenThread
 • LoxMeat
 • LoxPelt
 • Needle
 • Obsidian
 • Ooze
 • PineCone
 • QueenBee
 • Ruby
 • SerpentScale
 • SharpeningStone
 • Silver
 • SilverNecklace
 • SilverOre
 • Stone
 • SurtlingCore
 • Thistle
 • Tin
 • TinOre
 • TrollHide
 • TurnipSeeds
 • WitheredBone
 • WolfFang
 • WolfPelt
 • Wood
 • YmirRemains
 • NeckTail
 • RawMeat
 • Resin
 • RoundLog
 • SerpentMeat
 • YagluthDrop

Pancerz

 • ArmorBronzeChest
 • ArmorBronzeLegs
 • ArmorIronChest
 • ArmorIronLegs
 • ArmorLeatherChest
 • ArmorLeatherLegs
 • ArmorPaddedCuirass
 • ArmorPaddedGreaves
 • ArmorRagsChest
 • ArmorRagsLegs
 • ArmorTrollLeatherChest
 • ArmorTrollLeatherLegs
 • ArmorWolfChest
 • ArmorWolfLegs
 • CapeDeerHide
 • CapeLinen
 • CapeLox
 • CapeOdin
 • CapeTest
 • CapeTrollHide
 • CapeWolf
 • HelmetBronze
 • HelmetDrake
 • HelmetDverger
 • HelmetIron
 • HelmetLeather
 • HelmetOdin
 • HelmetPadded
 • HelmetTrollLeather
 • HelmetYule

Amunicja

 • ArrowBronze
 • ArrowFire
 • ArrowFlint
 • ArrowFrost
 • ArrowIron
 • ArrowNeedle
 • ArrowObsidian
 • ArrowPoison
 • ArrowSilver
 • ArrowWood

Bronie

 • AtgeirBlackmetal
 • AtgeirBronze
 • AtgeirIron
 • Battleaxe
 • Bow
 • BowDraugrFang
 • BowFineWood
 • BowHuntsman
 • KnifeBlackMetal
 • KnifeChitin
 • KnifeCopper
 • KnifeFlint
 • MaceBronze
 • MaceIron
 • MaceNeedle
 • MaceSilver
 • ShieldBanded
 • ShieldBlackmetal
 • ShieldBlackmetalTower
 • ShieldBronzeBuckler
 • ShieldIronSquare
 • ShieldIronTower
 • ShieldKnight
 • ShieldSerpentscale
 • ShieldSilver
 • ShieldWood
 • ShieldWoodTower
 • SledgeIron
 • SledgeStagbreaker
 • SpearBronze
 • SpearElderbark
 • SpearFlint
 • SpearWolfFang
 • SwordBlackmetal
 • SwordBronze
 • SwordCheat
 • SwordIron
 • SwordIronFire
 • SwordSilver
 • Tankard
 • TankardOdin
 • Club
 • Torch

Narzędzia

 • AxeBronze
 • AxeFlint
 • AxeIron
 • AxeStone
 • AxeBlackMetal
 • PickaxeAntler
 • PickaxeBronze
 • PickaxeIron
 • PickaxeStone
 • Cultivator
 • FishingRod
 • Hammer
 • Hoe
 • SpearChitin (Harpoon)

Akcesoria

 • BeltStrength
 • Wishbone
 • HelmetDverger

Przeciwnicy

 • Blob
 • BlobElite
 • Boar
 • Boar_piggy
 • Crow
 • Deathsquito
 • Deer
 • Draugr
 • Draugr_Elite
 • Draugr_Ranged
 • Fenring
 • Ghost
 • Goblin
 • GoblinArcher
 • GoblinBrute
 • GoblinClub
 • GoblinHelmet
 • GoblinLegband
 • GoblinLoin
 • GoblinShaman
 • GoblinShoulders
 • GoblinSpear
 • GoblinSword
 • GoblinTorch
 • GoblinTotem
 • Greydwarf
 • Greydwarf_Elite
 • Greydwarf_Root
 • Greydwarf_Shaman
 • Greyling
 • Leech
 • Lox
 • Neck
 • Seagal
 • Serpent
 • Skeleton
 • Skeleton_Poison
 • StoneGolem
 • Surtling
 • Troll
 • Valkyrie
 • Wolf
 • Wolf_cub
 • Wraith

Bossowie

 • Eikthyr
 • gd_king
 • Bonemass
 • Dragon
 • GoblinKing

Jedzenie

 • Bread
 • BloodPudding
 • Blueberries
 • Carrot
 • CarrotSoup
 • Cloudberry
 • CookedLoxMeat
 • CookedMeat
 • FishCooked
 • FishWraps
 • Honey
 • LoxPie
 • Mushroom
 • MushroomBlue
 • MushroomYellow
 • NeckTailGrilled
 • Raspberry
 • QueensJam
 • Sausages
 • SerpentMeatCooked
 • SerpentStew
 • Turnip
 • TurnipStew

Mikstury i miód

 • MeadBaseFrostResist
 • MeadBaseHealthMedium
 • MeadBaseHealthMinor
 • MeadBasePoisonResist
 • MeadBaseStaminaMedium
 • MeadBaseStaminaMinor
 • MeadBaseTasty
 • MeadFrostResist
 • MeadHealthMedium
 • MeadHealthMinor
 • MeadPoisonResist
 • MeadStaminaMedium
 • MeadStaminaMinor
 • MeadTasty

Pojazdy i łodzie

 • Cart
 • Raft
 • Karve
 • VikingShip
 • Trailership

Postacie niezależne

 • Haldor

Trofea

 • TrophyBlob
 • TrophyBoar
 • TrophyBonemass
 • TrophyDeathsquito
 • TrophyDeer
 • TrophyDragonQueen
 • TrophyDraugr
 • TrophyDraugrElite
 • TrophyDraugrFem
 • TrophyEikthyr
 • TrophyFenring
 • TrophyForestTroll
 • TrophyFrostTroll
 • TrophyGoblin
 • TrophyGoblinBrute
 • TrophyGoblinKing
 • TrophyGoblinShaman
 • TrophyGreydwarf
 • TrophyGreydwarfBrute
 • TrophyGreydwarfShaman
 • TrophyHatchling
 • TrophyLeech
 • TrophyLox
 • TrophyNeck
 • TrophySerpent
 • TrophySGolem
 • TrophySkeleton
 • TrophySkeletonPoison
 • TrophySurtling
 • TrophyTheElder
 • TrophyWolf
 • TrophyWraith

Spawner

 • BonePileSpawner
 • Spawner_Blob
 • Spawner_BlobElite
 • Spawner_Boar
 • Spawner_Draugr
 • Spawner_Draugr_Elite
 • Spawner_Draugr_Noise
 • Spawner_Draugr_Ranged
 • Spawner_Draugr_Ranged_Noise
 • Spawner_Draugr_respawn_30
 • Spawner_DraugrPile
 • Spawner_Fenring
 • Spawner_Fish4
 • Spawner_Ghost
 • Spawner_Goblin
 • Spawner_GoblinArcher
 • Spawner_GoblinBrute
 • Spawner_GoblinShaman
 • Spawner_Greydwarf
 • Spawner_Greydwarf_Elite
 • Spawner_Greydwarf_Shaman
 • Spawner_GreydwarfNest
 • Spawner_Hatchling
 • Spawner_imp
 • Spawner_imp_respawn
 • Spawner_Leech_cave
 • Spawner_Location_Elite
 • Spawner_Location_Greydwarf
 • Spawner_Location_Shaman
 • Spawner_Skeleton
 • Spawner_Skeleton_night_noarcher
 • Spawner_Skeleton_poison
 • Spawner_Skeleton_respawn_30
 • Spawner_StoneGolem
 • Spawner_Troll
 • Spawner_Wraith

Pozostałe

 • GlowingMushroom
 • ancientbarkspear_projectile
 • aoe_nova
 • barrell
 • bed
 • bee_aoe
 • beech_log
 • beech_log_half
 • Beech_Sapling
 • Beech_small1
 • Beech_small2
 • Beech_Stub
 • Beech1
 • Beehive
 • Birch_log
 • Birch_log_half
 • Birch1
 • Birch1_aut
 • Birch2
 • Birch2_aut
 • BirchStub
 • blastfurnace
 • blob_aoe
 • BlueberryBush
 • boar_ragdoll
 • BombOoze
 • bonemass_aoe
 • bonemass_throw_projectile
 • bonfire
 • BossStone_Bonemass
 • BossStone_DragonQueen
 • BossStone_Eikthyr
 • BossStone_TheElder
 • BossStone_Yagluth
 • bow_projectile
 • bow_projectile_fire
 • bow_projectile_frost
 • bow_projectile_needle
 • bow_projectile_poison
 • bronzespear_projectile
 • bucket
 • Bush01
 • Bush01_heath
 • Bush02_en
 • CargoCrate
 • CastleKit_braided_box01
 • CastleKit_groundtorch
 • CastleKit_groundtorch_green
 • CastleKit_groundtorch_unlit
 • CastleKit_pot03
 • Chain
 • charcoal_kiln
 • Chest
 • CloudberryBush
 • cultivate
 • dead_deer
 • Deathsquito_sting
 • deer_ragdoll
 • DeerGodExplosion
 • DG_Cave
 • DG_ForestCrypt
 • DG_GoblinCamp
 • DG_MeadowsFarm
 • DG_MeadowsVillage
 • DG_SunkenCrypt
 • digg
 • digg_v2
 • dragon_ice_projectile
 • draugr_arrow
 • draugr_bow_projectile
 • Draugr_elite_ragdoll
 • Draugr_ranged_ragdoll
 • Draugr_ragdoll
 • draugr_axe
 • draugr_bow
 • draugr_sword
 • eikthyr_ragdoll
 • dragoneggcup
 • dungeon_forestcrypt_door
 • dungeon_sunkencrypt_irongate
 • eventzone_bonemass
 • eventzone_eikthyr
 • eventzone_gdking
 • eventzone_goblinking
 • eventzone_moder
 • EvilHeart_Forest
 • EvilHeart_Swamp
 • Fenring_ragdoll
 • fermenter
 • fire_pit
 • FireFlies
 • FirTree
 • FirTree_log
 • FirTree_log_half
 • FirTree_oldLog
 • FirTree_Sapling
 • FirTree_small
 • FirTree_small_dead
 • FirTree_Stub
 • Fish1
 • Fish2
 • Fish3
 • Fish4_cave
 • FishingRodFloat
 • FishingRodFloatProjectile
 • Flies
 • flintspear_projectile
 • ForestTroll_ragdoll
 • forge
 • forge_ext1
 • forge_ext2
 • forge_ext3
 • forge_ext4
 • forge_ext5
 • forge_ext6
 • gdking_Ragdoll
 • gdking_root_projectile
 • goblin_banner
 • goblin_bed
 • Goblin_Dragdoll
 • goblin_fence
 • goblin_pole
 • goblin_pole_small
 • goblin_roof_45d
 • goblin_roof_45d_corner
 • goblin_roof_cap
 • goblin_stairs
 • goblin_stepladder
 • goblin_totempole
 • goblin_woodwall_1m
 • goblin_woodwall_2m
 • goblin_woodwall_2m_ribs
 • GoblinArmband
 • GoblinBrute_ArmGuard
 • GoblinBrute_Attack
 • GoblinBrute_Backbones
 • GoblinBrute_ExecutionerCap
 • GoblinBrute_HipCloth
 • GoblinBrute_LegBones
 • GoblinBrute_ragdoll
 • GoblinBrute_RageAttack
 • GoblinBrute_ShoulderGuard
 • GoblinBrute_Taunt
 • GoblinKing_ragdoll
 • goblinking_totemholder
 • GoblinShaman_attack_poke
 • GoblinShaman_Headdress_antlers
 • GoblinShaman_Headdress_feathers
 • GoblinShaman_projectile_fireball
 • GoblinShaman_protect_aoe
 • GoblinShaman_ragdoll
 • GoblinShaman_Staff_Bones
 • GoblinShaman_Staff_Feathers
 • GoblinSpear_projectile
 • Greydwarf_elite_ragdoll
 • Greydwarf_ragdoll
 • Greydwarf_Shaman_ragdoll
 • Greydwarf_throw_projectile
 • Greyling_ragdoll
 • guard_stone
 • guard_stone_test
 • GuckSack
 • GuckSack_small
 • Hatchling
 • hatchling_cold_projectile
 • Hatchling_ragdoll
 • HealthUpgrade_Bonemass
 • HealthUpgrade_GDKing
 • hearth
 • HeathRockPillar
 • HeathRockPillar_frac
 • highstone
 • highstone_frac
 • horizontal_web
 • HugeRoot1
 • ice_rock1
 • ice_rock1_frac
 • ice1
 • IceBlocker
 • Imp_fireball_projectile
 • iron_grate
 • itemstand
 • itemstandh
 • Leech_cave
 • Leviathan
 • LocationProxy
 • loot_chest_stone
 • loot_chest_wood
 • LootSpawner_pineforest
 • lox_ragdoll
 • lox_stomp_aoe_OLD
 • marker01
 • marker02
 • MineRock_Copper
 • MineRock_Iron
 • MineRock_Meteorite
 • MineRock_Obsidian
 • MineRock_Stone
 • MineRock_Tin
 • MountainGraveStone01
 • mud_road
 • mudpile
 • mudpile_beacon
 • mudpile_frac
 • mudpile_old
 • mudpile2
 • mudpile2_frac
 • Neck_Ragdoll
 • Oak_log
 • Oak_log_half
 • Oak1
 • OakStub
 • odin
 • OLD_wood_roof
 • OLD_wood_roof_icorner
 • OLD_wood_roof_ocorner
 • OLD_wood_roof_top
 • OLD_wood_wall_roof
 • oozebomb_explosion
 • oozebomb_projectile
 • path
 • paved_road
 • Pickable_Barley
 • Pickable_Barley_Wild
 • Pickable_BogIronOre
 • Pickable_Branch
 • Pickable_Carrot
 • Pickable_Dandelion
 • Pickable_DolmenTreasure
 • Pickable_DragonEgg
 • Pickable_Flax
 • Pickable_Flax_Wild
 • Pickable_Flint
 • Pickable_ForestCryptRandom
 • Pickable_ForestCryptRemains01
 • Pickable_ForestCryptRemains02
 • Pickable_ForestCryptRemains03
 • Pickable_ForestCryptRemains04
 • Pickable_Item
 • Pickable_Meteorite
 • Pickable_MountainRemains01_buried
 • Pickable_Mushroom
 • Pickable_Mushroom_blue
 • Pickable_Mushroom_yellow
 • Pickable_Obsidian
 • Pickable_RandomFood
 • Pickable_SeedCarrot
 • Pickable_SeedTurnip
 • Pickable_Stone
 • Pickable_SunkenCryptRandom
 • Pickable_SurtlingCoreStand
 • Pickable_Thistle
 • Pickable_Tin
 • Pickable_Turnip
 • piece_artisanstation
 • piece_banner01
 • piece_banner02
 • piece_banner03
 • piece_banner04
 • piece_banner05
 • piece_bed02
 • piece_beehive
 • piece_bench01
 • piece_brazierceiling01
 • piece_cauldron
 • piece_chair
 • piece_chair02
 • piece_chest
 • piece_chest_private
 • piece_chest_wood
 • piece_cookingstation
 • piece_gift1
 • piece_gift2
 • piece_gift3
 • piece_groundtorch
 • piece_groundtorch_green
 • piece_groundtorch_wood
 • piece_jackoturnip
 • piece_maypole
 • piece_sharpstakes
 • piece_spinningwheel
 • piece_stonecutter
 • piece_table
 • piece_throne01
 • piece_walltorch
 • piece_workbench
 • piece_workbench_ext1
 • piece_workbench_ext2
 • piece_workbench_ext3
 • piece_workbench_ext4
 • piece_xmastree
 • PineTree
 • Pinetree_01
 • Pinetree_01_Stub
 • PineTree_log
 • PineTree_log_half
 • PineTree_log_halfOLD
 • PineTree_logOLD
 • PineTree_Sapling
 • Player
 • Player_ragdoll
 • Player_ragdoll_old
 • Player_tombstone
 • PlayerUnarmed
 • portal
 • portal_wood
 • projectile_beam
 • projectile_chitinharpoon
 • projectile_meteor
 • projectile_wolffang
 • raise
 • RaspberryBush
 • replant
 • Rock_3
 • Rock_3_frac
 • Rock_4
 • Rock_4_plains
 • Rock_7
 • Rock_destructible
 • Rock_destructible_test
 • rock1_mountain
 • rock1_mountain_frac
 • rock2_heath
 • rock2_heath_frac
 • rock2_mountain
 • rock2_mountain_frac
 • rock3_mountain
 • rock3_mountain_frac
 • rock3_silver
 • rock3_silver_frac
 • rock4_coast
 • rock4_coast_frac
 • rock4_copper
 • rock4_copper_frac
 • rock4_forest
 • rock4_forest_frac
 • rock4_heath
 • rock4_heath_frac
 • RockFinger
 • RockFinger_frac
 • RockFingerBroken
 • RockFingerBroken_frac
 • rockformation1
 • RockThumb
 • RockThumb_frac
 • root07
 • root08
 • root11
 • root12
 • rug_deer
 • rug_fur
 • rug_wolf
 • sapling_barley
 • sapling_carrot
 • sapling_flax
 • sapling_seedcarrot
 • sapling_seedturnip
 • sapling_turnip
 • shaman_attack_aoe
 • shaman_heal_aoe
 • ship_construction
 • shipwreck_karve_bottomboards
 • shipwreck_karve_bow
 • shipwreck_karve_chest
 • shipwreck_karve_dragonhead
 • shipwreck_karve_stern
 • shipwreck_karve_sternpost
 • shrub_2
 • shrub_2_heath
 • sign
 • sign_notext
 • silvervein
 • silvervein_frac
 • skeleton_bow
 • skeleton_mace
 • Skeleton_NoArcher
 • skeleton_sword
 • Skull1
 • Skull2
 • sledge_aoe
 • smelter
 • stake_wall
 • StaminaUpgrade_Greydwarf
 • StaminaUpgrade_Troll
 • StaminaUpgrade_Wraith
 • StatueCorgi
 • StatueDeer
 • StatueEvil
 • StatueHare
 • StatueSeed
 • stone_arch
 • stone_floor
 • stone_floor_2x2
 • stone_pile
 • stone_pillar
 • stone_stair
 • stone_wall_1x1
 • stone_wall_2x1
 • stone_wall_4x2
 • stoneblock_fracture
 • stonechest
 • stonegolem_attack1_spike
 • StoneGolem_clubs
 • StoneGolem_hat
 • Stonegolem_ragdoll
 • StoneGolem_spikes
 • stubbe
 • stubbe_spawner
 • sunken_crypt_gate
 • SwampTree1
 • SwampTree1_log
 • SwampTree1_Stub
 • SwampTree2
 • SwampTree2_darkland
 • SwampTree2_log
 • TentaRoot
 • tentaroot_attack
 • tolroko_flyer
 • TrainingDummy
 • TreasureChest_blackforest
 • TreasureChest_fCrypt
 • TreasureChest_forestcrypt
 • TreasureChest_heath
 • TreasureChest_meadows
 • TreasureChest_meadows_buried
 • TreasureChest_mountains
 • TreasureChest_plains_stone
 • TreasureChest_sunkencrypt
 • TreasureChest_swamp
 • TreasureChest_trollcave
 • troll_groundslam_aoe
 • troll_log_swing_h
 • troll_log_swing_v
 • Troll_ragdoll
 • troll_throw_projectile
 • tunnel_web
 • turf_roof
 • turf_roof_top
 • turf_roof_wall
 • VegvisirShard_Bonemass
 • vertical_web
 • vines
 • widestone
 • widestone_frac
 • windmill
 • Wolf_Ragdoll
 • wood_beam
 • wood_beam_1
 • wood_beam_26
 • wood_beam_45
 • wood_door
 • wood_dragon1
 • wood_fence
 • wood_floor
 • wood_floor_1x1
 • wood_gate
 • wood_ledge
 • wood_pole
 • wood_pole_log
 • wood_pole_log_4
 • wood_pole2
 • wood_roof
 • wood_roof_45
 • wood_roof_icorner
 • wood_roof_icorner_45
 • wood_roof_ocorner
 • wood_roof_ocorner_45
 • wood_roof_top
 • wood_roof_top_45
 • wood_stack
 • wood_stair
 • wood_stepladder
 • wood_wall_half
 • wood_wall_log
 • 5
 • wood_wall_roof
 • wood_wall_roof_45
 • wood_wall_roof_top
 • wood_wall_roof_top_45
 • woodiron_beam
 • woodiron_pole
 • woodwall
 • wraith_melee
portal w valheim

Tryb kreatywny

Po aktywowaniu wiersza poleceń, wpisz: debugmode

 • Klawisz Z – latanie
 • Klawisz K – zabija wszystko w okolicy
 • Klawisz B – tryb budowania

W trybie budowania naprawa i tworzenie przedmiotów nic nie kosztują.

szkielet i potwory na bagnach w valheim

Komendy na serwerze

 • help – lista komend
 • save – zapis gry
 • ping – sprawdzanie opóźnienia
 • info – informacje o systemie
 • lodbias [0-5] – zmiana odległości rysowania obiektów (samo lodbias bez liczby przywraca domyślne wartości)
 • kick [nazwa lub IP lub ID] – wyrzuca gracza z serwera
 • ban [imię lub IP lub ID] – banuje gracza na serwerze
 • unban [imię lub IP lub ID] – zdejmuje bana
 • banned – lista zbanowanych

źródło: PC Gamer, IGN, Rock Paper Shotgun, r/valheim