OpenAI ogłasza GPT-4 Turbo. Powinno być więcej, lepiej i taniej

W świecie technologii, gdzie innowacja jest jedyną stałą, sztuczna inteligencja nieustannie przekracza granice możliwości, a na jej czele stoi OpenAI ze swoim Chatem GPT. Amerykanie właśnie ogłosili najnowszy model GPT-4 Turbo. Czy to będzie krok milowy, który rozpocznie nową erę w generatywnych modelach językowych? Czas pokaże, czas pokaże.

Co nowego w GPT-4 Turbo?

ChatGPT już wie, że Elżbieta II nie żyje. Rozszerzona Baza Wiedzy

GPT-4 Turbo to nie tylko kolejna iteracja modelu językowego. To ewolucja, która wnosi znaczące ulepszenia w zakresie bazy wiedzy i długości kontekstu. Nowy model dysponuje informacjami aktualnymi aż do kwietnia 2023 roku, co oznacza, że jest w stanie zrozumieć i odpowiedzieć na pytania z większą precyzją i aktualnością.

Większe okno kontekstowe – zrozumienie nawet 300 stron tekstu

Wyobraź sobie, że możesz rozmawiać z AI, które rozumie i pamięta kontekst rozmowy rozciągający się na setki stron tekstu – nawet ponad 300. Tak właśnie mniej więcej można przeliczyć zwiększenie okna kontekstowego do 128 tysięcy tokenów. Dla porównania – wypuszczone przez OpenAI dwie wersje GPT-4 miały swoje okna kontekstowe po 8 i 32 tysiące tokenów.

Ta zmiana pozwala modelowi na głębsze zrozumienie zadanych pytań i generowanie bardziej przemyślanych odpowiedzi. To jak otwarcie drzwi do bardziej zaawansowanych i złożonych dyskusji z AI.

Rozumienie obrazów i różnych języków kodowania

GPT-4 Turbo nie ogranicza się do tekstu. Jego zdolność do przetwarzania obrazów i integracji z DALL-E 3 to krok naprzód w interakcji człowieka z maszyną. Deweloperzy mogą teraz zlecać bardziej złożone zadania, a AI dostosuje się do preferowanego języka kodowania, oferując wyniki w XML czy JSON.

Assistants API – tę zmianę pokochają deweloperzy

OpenAI ogłosiło także nowy interfejs (API), który ma pozwolić deweloperom na łatwiejsze wbudowanie go do własnych aplikacji. Asystenta AI od OpenAI będzie można testować w środowisku Playground bez potrzeby pisania jakiegokolwiek kodu. Pozwoli to szybko i bezboleśnie sprawdzić możliwości tego API zanim rozpocznie się jego implementację w danym projekcie.

Więcej i taniej. Deweloperzy zapłacą mniej za wykorzystanie GPT4-Turbo

GPT-4 Turbo nie tylko przynosi ulepszenia technologiczne, ale jest również bardziej dostępny cenowo. Koszt wejścia został obniżony do $0.01 za 1000 tokenów, co stanowi znaczące obniżenie w porównaniu do poprzednich wersji. To otwiera drzwi dla szerszego grona deweloperów, którzy mogą teraz eksperymentować i tworzyć na tej platformie produkty, które będą mogli zaimplementować we własnych biznesach.