Librus Synergia – co to jest, jak się zalogować, co w płatnych rozszerzeniach?

Elektroniczny dziennik Librus Synergia to praktyczne narzędzie dla nauczycieli, opiekunów i uczniów. Zmniejsza – chociaż odrobinę – ilość papierkowej roboty, której nauczyciele i tak mają sporo. Daje też możliwość rodzicom bycia cały czas na bieżąco z ocenami swoich dzieci bez konieczności wizyt w szkole. Czy uczniowie są z tego zadowoleni? Cóż – w dzisiejszych czasach nie tak łatwo zwiać na wagary.

Elektroniczny dziennik Librus Synergia – co to jest?

Librus Synergia to dziennik elektroniczny, dostępny w formie portalu internetowego i aplikacji mobilnej. Aktualnie w większości szkół w Polsce zastępuje on tradycyjne dzienniki szkolne. System ten zbiera informacje o wynikach uczniów w nauce oraz frekwencji. Stanowi także narzędzie do komunikowania się opiekunów dzieci z nauczycielami, pedagogiem czy sekretariatem.  

Młodzież oczywiście także ma dostęp do elektronicznego dziennika Librus, jednak panel ucznia jest uboższy. Pozwala jedynie sprawdzać zdobyte oceny oraz nieobecności. Treść rozmów opiekunów z pedagogiem lub wychowawcą jest przed nimi ukryta.

Poradnik prezentowy dla ucznia

Czy dziennik elektroniczny jest obowiązkowy?

E-dziennik Librus Synergia funkcjonuje w naszym kraju na każdym poziomie edukacji – od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, po średnie i zawodowe. Wprowadzony został już w ponad 8 tysiącach szkół. Nie jest jednak obowiązkowy.

Co ciekawe, w niektórych placówkach dzienniki elektroniczne funkcjonowały już w 2009 roku. Jednak zasady wykorzystywania tego typu systemów zostały uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 roku.

Zanim Librus (lub narzędzie mu podobne) zacznie obowiązywać danej w placówce, organ prowadzący szkołę musi wyrazić na to zgodę – najczęściej jest to samorząd. W obliczu postępującej cyfryzacji należy się spodziewać, że e-dzienniki całkowicie wyprą z użytkowania swoich papierowych poprzedników.

biurko uczeń geex akcesoria i urządzenia do nauki

Jak działa, najważniejsze funkcje e-dziennika

W rozbudowanym panelu e-dziennika Librus Synergia znajdują się:

 • dostęp do ocen zdobywanych z poszczególnych przedmiotów, wraz z datą otrzymania oraz rodzajem aktywności ucznia,
 • szczegółowy plan lekcji, aktualizowany w przypadku zmian,
 • wykaz frekwencji ucznia (nieobecności, spóźnienia, zwolnienia, usprawiedliwienia),
 • terminarz sprawdzianów i kartkówek,
 • moduł do śledzenia prac domowych,
 • ogłoszenia szkolne (np. dni wolne ogłoszone przez dyrekcję),
 • informacje o zastępstwach,
 • moduł do komunikacji rodzica z nauczycielem.

Co więcej, Librus oferuje możliwość integracji z narzędziami do nauczania zdalnego: Zoom i Microsoft Teams.

 

Sprawdź koniecznie: Przewodnik po aplikacji Microsoft Teams

Librus Synergia

Dziennik elektroniczny Librus Synergia na telefonie i komputerze

Rodzic, poprzez swój panel w e-dzienniku na telefonie lub komputerze, może usprawiedliwić nieobecność dziecka, wpisując od razu przyczynę absencji (choroba, czy inny ważny powód). Z  kolei obsługa wiadomości pozwala wybrać adresata, dzięki czemu treść trafi do wychowawcy, konkretnego nauczyciela, do rady klasowej rodziców, pedagoga czy sekretariatu.

Jak założyć konto na portalu Librus – instrukcja. Rejestracja do e-dziennika krok po kroku

Każdy rodzic otrzymuje dane dostępowe do Librus Synergia w szkole, do której uczęszczają jego dzieci. Placówka oświatowa ma obowiązek zadbać o przypisanie ucznia do odpowiedniej klasy, jak i utworzenie konta dla rodzica oraz ucznia. Niemniej by korzystać z portalu, trzeba dokonać rejestracji.

Jak zalogować się na Librusa jako rodzic?

Oto co trzeba zrobić:
 • odwiedzić portal Librus Rodzina,
 • kliknąć pole Rozpocznij
 • kliknąć przycisk Pierwszy raz,
 • kliknąć przycisk Rozumiem, Zakładam Konto LIBRUS,
 • wprowadzić e-mail i hasło (podane przez szkołę), wybrać kategorię wiekową, zaznaczyć okienko Nie jestem robotem,
 • kliknąć przycisk Załóż konto,
 • kliknąć link aktywacyjny wysłany na adres mailowy,
 • powiązać swoje konto z kontem Librusa, klikając Powiąż konta,

Rejestracja Librusa na urządzeniu mobilnym

 • pobierz aplikację ze sklepu Google Play, AppStore lub AppGallery
 • załóż konto, wykonując kroki podane w panelu rejestracji

Jak zalogować się do swojego konta Librus Synergia, będąc już zarejestrowanym?

 • wejdź na portal Librus Rodzina lub włącz aplikację mobilną
 • wprowadź login ucznia lub rodzica
 • podaj poprawne hasło
 • kliknij Zaloguj
Uwaga – ze względów bezpieczeństwa po pierwszym udanym logowaniu zmień hasło na własne. Jeśli zapomniesz hasła, skorzystaj z funkcji resetowania – link przyjdzie na adres mailowy podany przy rejestracji. Jeśli nie chcesz, by Twoje dzieci miały dostęp do panelu rodzica w Librusie, pamiętaj, by nie zapamiętywać hasła do dziennika – zwłaszcza jeśli z komputera korzysta cała rodzina. Tym bardziej że do jednego konta Librusa przypisane masz wszystkie uczące się pociechy.

Ile kosztuje dostęp do e-dziennika Librus?

Podstawowa wersja dziennika elektronicznego Librus Synergia dla opiekunów prawnych uczniów jest bezpłatna. Szkoła i nie może pobierać żadnych opłat za dostęp do systemu. Zostało to potwierdzone w 2014 roku rozporządzeniem MEN. Warunkiem ministerstwa, pozwalającym szkole przejść na system elektronicznego dziennika, jest właśnie darmowy dostęp rodziców do informacji dotyczących ich dzieci. Opłaty wynikające z obsługi e-dziennika Librus Synergia zostały przeniesione na samorządy lokalne.

Zanim korzystanie z systemu Librus zostało prawnie uregulowane, zdarzało się, że szkoła  żądała od rodziców opłat za zdalny dostęp do panelu. Bezpłatny wgląd do e-dziennika możliwy był tylko w szkole, w obecności pedagoga. Praktykę tę jednak ukrócono i od kilku lat MEN gwarantuje darmowy wgląd do e-dziennika. Ale tylko w wersji podstawowej.

Mobilne dodatki PLUS – cena. Co dokładnie zawiera płatne rozszerzenie w Librusie

Mobilne dodatki dotyczą aplikacji na telefony i tablety. Po założeniu konta przez jakiś czas masz dostęp do rozszerzonej wersji aplikacji mobilnej Librus. Następnie  otrzymasz alert o zakończeniu darmowego okresu i e-dziennik przełączy się na wersję podstawową. Dostęp do pełnej wersji dziennika elektronicznego możesz wykupić za 29,99 miesięcznie. Czym zatem są dodatki w aplikacji mobilnej e-dziennika Librus Synergia?

Tygodniowy widok planu lekcji i terminarza

Pozwala śledzić wszystkie zaplanowane szkolne sprawy. Możesz dodawać tu też własne wydarzenia, planując dodatkowe aktywności dla siebie i rodziny, np. korepetycje albo wspólne wyjścia. Wszystkie zajęcia szkolne i pozaszkolne Twojego dziecka zapisujesz zatem w mobilnej wersji e-dziennika Librus.

Dodawanie przypomnień o wydarzeniach

Ta funkcja umożliwia ustawianie alertów dla każdego wydarzenia, które dodasz do kalendarza w aplikacji mobilnej Librus. Możesz planować tam zarówno sprawy osobiste, jak i te dotyczące szkoły. Przypomnienia zostaną automatycznie wysłane na Twój telefon i wyświetlą się na ekranie jako natychmiastowe powiadomienie.

Przypinanie wiadomości w dzienniku elektrycznym

W Librusie, podobnie jak w skrzynce mailowej, można teraz przypinać ważne wiadomość na szczycie listy. Dzięki temu będziesz mieć je zawsze pod ręką i nie trzeba będzie szukać ich wśród innych powiadomień. 

Panel Moje cele

Ma on za zadanie pomóc w planowaniu celów i organizacji pracy uczniów. Umożliwia monitorowanie ich osiągnięć z różnych przedmiotów. Panel podzielony jest na sekcje, które zbiorczo podsumowują różne typy informacji, takie jak: nieobecności i spóźnienia, zgłoszone nieprzygotowania, oceny, oraz wyniki w nauce w formie statystyk i wykresów.

praca ucznia na microsoft surface laptop se

Jak aktywować Mobilne dodatki plus w aplikacji Librus Synergia?

Możesz zrobić to na trzy sposoby:

 • bezpośrednio w Twojej aplikacji po rozwinięciu menu wybierz niebieską kłódkę przy nieaktywnej funkcji lub w sekcji Aplikacja kliknij Kup Mobilne dodatki PLUS – zakup odbywa się w sklepie Google Play, AppGallery lub App Store,
 • w Sklepie Librus na portalu Librus Rodzina w górnym, niebieskim menu wybierz opcję kup Mobilne dodatki,
 • realizując voucher na Mobilne dodatki PLUS w Ustawieniach aplikacji.