Co to jest Librus? Jak działa elektroniczny dziennik? Jak założyć w nim konto?

Rodzice go kochają, uczniowie nienawidzą, nauczyciele potrzebują. Librus Synergia, bo tak brzmi pełna nazwa portalu, jest narzędziem pozwalającym zdalnie i na bieżąco pozyskiwać tę wiedzę, którą zwykle przekazywano na wywiadówkach. Ale to nie koniec możliwości Librusa. Dowiedz się więcej i poznaj go lepiej.

Czym jest Librus Synergia? Od kiedy funkcjonuje?

Pod nazwą Librus Synergia kryje się dziennik elektroniczny, dostępny w formie portalu internetowego i aplikacji mobilnej, który zastępuje ten tradycyjny, noszony pod pachą przez nauczycieli, wymieniany po każdej przerwie, skrzętnie uzupełniany długopisem. Librus trafił do wielu szkół w Polsce, zbierając informacje o ocenach zdobywanych na sprawdzianach, ocenach kończących semestry, o zaplanowanych sprawdzianach, uwagach, frekwencji dziecka.

Dzięki temu rozwiązaniu rodzice mają pełny wgląd do zasobu informacji, mogą się też komunikować z nauczycielami. Panel ucznia jest uboższy, pozwala jedynie sprawdzać zdobyte oceny i nieobecności. Treść rozmów rodzica z pedagogiem lub wychowawcą jest przed nimi ukryta.

E-dziennik funkcjonuje na każdym poziomie edukacji publicznej, od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, po średnie i zawodowe. Korzystanie z niego zostało uregulowane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 roku, choć z elektronicznych dzienników szkoły korzystały już w 2009 roku. Zanim Librus (lub narzędzie mu podobne) zacznie obowiązywać w placówce, organ prowadzący szkołę musi wyrazić na to zgodę – najczęściej jest to samorząd. W obliczu postępującej cyfryzacji należy się spodziewać, że kwestią czasu jest wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w Polsce.

dzieci w szkole z nauczycielem

Najważniejsze funkcje Librusa

W rozbudowanym panelu e-dziennika znajdują się:

 • dostęp do ocen zdobywanych z poszczególnych przedmiotów, wraz z datą otrzymania oraz rodzajem aktywności ucznia;
 • szczegółowy plan lekcji, aktualizowany w przypadku zmian;
 • wykaz frekwencji ucznia (nieobecności, spóźnienia, zwolnienia, usprawiedliwienia);
 • terminarz sprawdzianów, kartkówek i prac klasowych;
 • moduł do śledzenia prac domowych;
 • ogłoszenia szkolne (dni wolne ogłoszone przez dyrekcję);
 • informacje o zastępstwach;
 • moduł do komunikacji rodzica z nauczycielem.

Co więcej, Librus oferuje możliwość integracji z narzędziami do nauczania zdalnego: Zoom i Microsoft Teams.

Rodzic, poprzez swój panel w dzienniku, może usprawiedliwić nieobecność dziecka, wpisując od razu powód absencji (choroba, pogrzeb w rodzinie, inny ważny powód).

Z  kolei obsługa Wiadomości pozwala wybrać adresata, dzięki czemu treść trafi do wychowawcy, konkretnego nauczyciela, do rady klasowej rodziców, pedagoga, sekretariatu, administratora szkoły.

Jak założyć konto na portalu Librus? Instrukcja

Każdy rodzic otrzymuje dane dostępowe do Librus Synergia w szkole, do której uczęszczają jego dzieci. Placówka oświatowa ma obowiązek zadbać o przypisanie ucznia do odpowiedniej klasy, jak i utworzenie konta dla rodzica oraz ucznia. Niemniej do korzystania z portalu, trzeba dokonać rejestracji.

Jak zarejestrować się w e-dzienniku

Oto co trzeba zrobić:

 • odwiedzić portal Librus Rodzina
 • kliknąć pole Rozpocznij
 • kliknąć przycisk Pierwszy raz
 • kliknąć przycisk Rozumiem, Zakładam Konto LIBRUS
 • wprowadzić e-mail i hasło (podane przez szkołę), wybrać kategorię wiekową, zaznaczyć okienko Nie jestem robotem
 • kliknąć przycisk Załóż konto
 • kliknąć link aktywacyjny wysłany na adres mailowy
 • powiązać swoje konto z kontem Librusa, klikając Powiąż konta

Rejestracja Librusa na urządzeniu mobilnym

 • pobierz aplikację ze sklepu Google Play, AppStore lub AppGallery
 • załóż konto, wykonując kroki podane w panelu rejestracji

Jak zalogować się do Librus Synergia?

Będąc już zarejestrowanym:

 • wejdź na portal Librus Rodzina lub włącz aplikację mobilną
 • wprowadź login ucznia lub rodzica
 • podaj poprawne hasło
 • kliknij Zaloguj

Uwaga – po pierwszym udanym logowaniu zmień hasło na własne. Tak dla bezpieczeństwa, gdyby zdarzyło Ci się zgubić to podane przez szkołę. W przypadku zapomnienia hasła skorzystaj z funkcji resetowania – link przyjdzie na adres mailowy podany przy rejestracji.

Pamiętaj, by nie zapamiętywać hasła do dziennika Librus, jeśli z komputera korzysta cała rodzina, w tym oczywiście dzieci. Zyskają tym samym dostęp do treści wiadomości wymienianych np. z wychowawcą, a tego chyba nie chcesz. Tym bardziej że do jednego konta Librusa przypisane masz wszystkie uczące się dzieci.

Ile kosztuje dostęp do Librusa?

W swej podstawowej wersji Librus Synergia jest bezpłatny. Szkoła nie może pobierać za niego opłat, co zostało potwierdzone w roku 2014 rozporządzeniem MEN. Warunkiem ministerstwa, pozwalającym szkole przejść na system elektronicznego dziennika, jest darmowy dostęp rodziców do informacji dotyczących ich dzieci. Opłaty wynikające z obsługi e-dziennika Librus zostały przeniesione na samorządy lokalne.

Wcześniej zdarzało się, że nauczyciele żądali od rodziców opłat za zdalny dostęp do panelu. Bezpłatny wgląd do e-dziennika możliwy był tylko w szkole, tylko w obecności pedagoga. W ten sposób starano się prawdopodobnie reperować szkolne budżety. Praktykę tę na szczęście ukrócono i od kilku lat MEN gwarantuje darmowy wgląd do e-dziennika. Ale tylko w wersji podstawowej.

Bowiem twórcy Librusa wpadli na pomysł spieniężenia niektórych funkcji aplikacji. Nazwali je Mobilnymi dodatkami.  Gdy zakładasz konto, przez jakiś czas masz dostęp do wszystkich funkcji, po otrzymaniu alertu o zakończeniu dostępnego czasu, e-dziennik wróci do podstawowej postaci. Do wspomnianych dodatków zaliczają się:

 • dostęp do wiadomości i plików wysyłanych przez nauczyciela
 • bieżącą aktualizację ocen, nieobecności, planu lekcji i terminarza (w bezpłatnej wersji dane odświeżają się co 3 godziny)

Oczywiście każdy sam decyduje, czy woli zapłacić i widzieć wszystko na bieżąco (tylko po co?), czy jednak zostać przy darmowej odsłonie. 

Tak czy siak – Librus zadomowił się w polskich szkołach, stając się częścią komunikacji rodzica z placówką oświaty odwiedzanej przez jego pociechy.