Geex – komentarze

regulamin komentarzy Geex obowiązuje od 26 lutego 2024 roku

1. W regulaminie opisujemy zasady, na jakich możesz komentować artykuły na portalu Geex.

2. W regulaminie używamy pojęć:
a. my, czyli x-kom. Nasze pełne dane:
x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429838, NIP: 9492107026; BDO: 000005541 kapitał zakładowy 10 000 000 zł, adres mejlowy: x-kom@x-kom.pl, numer telefonu: 34 377 00 00 – koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora. Mamy status dużego przedsiębiorcy.
b. nasz sklep – sklep internetowy pod adresem www.x-kom.pl;
c. Geex – strona pod adresem www.geex.x-kom.pl;
d. treść – komentarze, które umieszczasz na Geex pod danym artykułem;
e. Ty – uczestnik komentarzy na Geex.

3. Jeśli chcesz komentować artykuły na Geex, musisz mieć urządzenie, na którym go otworzysz, na przykład: komputer, tablet lub smartfon. Musisz też mieć dostęp do Internetu i aktywny adres mejlowy.

4. Odpowiadasz za treść, którą zamieszczasz na Geex. Zanim umieścisz jakąkolwiek treść, upewnij się, że jest ona zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób. Publikowane przez Ciebie treści nie mogą:
a. rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny;
b. zawierać wulgaryzmów;
c. nawoływać do przemocy lub nienawiści;
d. propagować rasizmu;
e. obrażać kogoś;
f. głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
g. podawać informacji, które mogą wskazywać na przestępstwo, są nieuczciwą konkurencją, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe;
h. promować naszej konkurencji oraz ich produktów i usług;
i. zawierać odnośników do innych stron internetowych;
j. zawierać szczegółowych danych osobowych;
k. wprowadzać w błąd innych użytkowników.

5. Sprawdzamy wszystkie treści, które dodajesz – system automatycznie, a moderator ręcznie:
a. jeśli w swojej treści zamieścisz link, oznaczysz podmiot konkurencyjny lub wulgaryzm (także w języku obcym), nasz system to wykryje i nie wyświetlimy Twojego komentarza na stronie;
b. korzystamy z bazy słów, która automatycznie nie wyświetla treści, jeśli występuje na niej zakazana fraza. Stale rozwijamy tę listę;

6. Jeśli umieszczasz swoją wypowiedź, poprosimy Cię o Twój adres mejlowy. Twój adres nie będzie widoczny dla innych osób. Możemy skontaktować się z Tobą w sprawie opublikowanej przez Ciebie treści. Skorzystamy wtedy z adresu mejlowego, który nam przekażesz.

7. Publikując treści na Geex, udzielasz nam nieograniczonej w czasie licencji na to, abyśmy mogli je nieodpłatnie wykorzystywać, rozpowszechniać, publikować, kopiować oraz dystrybuować na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Będziemy mogli zatem:
a. rozpowszechniać Twoją wypowiedź (lub jej część), czyli publicznie udostępniać ją w taki sposób, aby każdy mógł:
i. mieć do jej dostęp w wybranym miejscu i czasie;
ii. publicznie ją wyświetlać; oraz
iii. republikować;
b. utrwalać i zwielokrotniać, czyli wytwarzać dowolną techniką (techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego etc.), tłumaczyć na inne języki,
c. udzielać sublicencji osobom trzecim, aby mogły ją wykorzystywać (lub jej część);
d. wykorzystywać Twoją wypowiedź (lub jej część) aby promować i reklamować nasz sklep.

8. Jeśli chcesz napisać komentarz, przeczytaj i zaakceptuj ten regulamin.

9. Treści, które zamieszczasz na Geex, muszą dotyczyć tematu artykułu, który komentujesz.

10. Możesz napisać dowolną liczbę komentarzy.

11. Odpowiedzi, które zamieszczasz do komentarzy innych użytkowników, muszą dotyczyć ich treści.

12. Pytania i odpowiedzi możesz oceniać za pomocą reakcji (kciuk w górę i dół).

13. Moderator sprawdzi Twoją treść w ciągu 48 godzin, od kiedy ją prześlesz. Nie zredagujemy Twojej treści. Jeśli moderator zauważy, że Twoja treść jest sprzeczna z tym regulaminem, nie opublikujemy jej lub ją usuniemy. Poinformujemy Cię o tym mejlem w ciągu 96 godzin od momentu, w którym wykryjemy nieprawidłowości. Wiadomość wyślemy Ci na adres mejlowy, który podasz, gdy dodajesz treść.

14. Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz odpowiedzieć na naszą wiadomość w ciągu 7 dni, od daty, kiedy ją dostaniesz. Termin ten jest ostateczny, po jego upływie nie będziesz mógł złożyć reklamacji, a Twoja treść zostanie usunięta lub jej nie opublikujemy. Odpowiemy na Twoją reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Możemy uwzględnić Twoją reklamację i przywrócimy treść na stronę lub usuniemy ją z systemu – nasze stanowisko będzie ostateczne. Jeżeli usuniemy Twoją treść, zawsze możesz dodać nową treść.

15. Geex wyświetla treści domyślnie od najstarszych – najnowsze na samym końcu.

16. Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją treść, którą już dodaliśmy, wyślij nam mejl na geex@x-kom.pl. Usuniemy Twoją treść z Geex, a Ty, jeśli chcesz, dodasz nową. Napisz do nas z adresu, który jest przypisany do Twojej treści, abyśmy mogli potwierdzić, że jesteś jej autorem.

17. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

18. Administratorem Twoich danych jesteśmy my, czyli x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa.

19. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@x-kom.pl

20. Potrzebujemy Twoich danych, żeby opublikować komentarze, które umieszczasz na Geex.

21. Będziemy przetwarzać Twój adres mejlowy, a jeśli nie masz konta w naszym sklepie internetowym, to także Twoje imię. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

22. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usuniecie.

23. Twoje dane możemy przekazać innym podmiotom, na przykład firmom, które realizują dla nas na przykład usługi IT. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. W związku z tym, Twoje dane osobowe przekazywać możemy zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zawsze, kiedy przekazujemy Twoje dane poza EOG robimy to zgodnie z prawem.

24. Dane będziemy przechowywać, do momentu kiedy roszczenia będą przedawnione lub do momentu, kiedy – zgodnie z prawem – wygaśnie obowiązek przechowywania danych osobowych. Dotyczy do w szczególności dokumentów, które są związane z rozliczeniami.

25. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. W przypadkach, w których pozwala na to prawo, możesz też:
a. sprostować dane;
b. usunąć dane;
c. ograniczyć przetwarzanie danych;
d. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania;
e. przenieść dane – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

26. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

27. Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale jeśli ich nie podasz – nie opublikujemy przesłanych przez Ciebie treści.

28. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

29. Regulamin komentarzy – Geex znajdziesz na stronie www.geex.x-kom.pl

30. Reklamację, która dotyczy treści, możesz złożyć pisemnie na nasz adres, mejlem na geex@x-kom.pl.

31. W reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres mejlowy którego dotyczy reklamacja oraz opis i datę Twojego zdarzenia. Napisz również, jakiego rozwiązania oczekujesz.

32. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy.

33. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy. W takim wypadku poinformujemy Cię o zmianach w Strefie X Geex, 7 dni przed datą wprowadzenia zmian. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków usługi. Jeśli zmienimy regulamin, każdy uczestnik będzie miał prawo, bez żadnych konsekwencji, z niego zrezygnować.

34. Regulamin możemy także zmienić, gdy:
a. natychmiastową zmianę wymusza na nas obowiązek prawny lub regulacyjny;
b. chcemy chronić Cię przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.
W każdym z tych przypadków będziesz mieć prawo, bez żadnych konsekwencji odstąpić od tego regulaminu.