Jak ustawić telewizor TCL?

Fachowe pomiary parametrów obrazu niezbicie wykazują, że ustawienia fabryczne telewizora są z reguły dalekie od optymalnych. W związku z tym warto zapoznać się z niniejszymi wskazówkami, które wyjaśnią, do czego służą niektóre ustawienia obrazu i które opcje warto aktywować, a których nie.

Telewizory TCL 2021

W wielu aspektach telewizory TCL nie odbiegają od modeli konkurencyjnych i podobnie jak one nie są idealnie ustawione zaraz po pierwszej instalacji. W związku z tym warto przeprowadzić pewne korekty i modyfikacje ustawień, aby przybliżyć parametry wyświetlanego obrazu do obiektywnych norm branżowych.

Jeżeli zaś uważasz, że każdy ustawia obraz „pod siebie” i nie interesują Cię obiektywne ustawienia, pomiń ten tekst i zajmij się czymś, co ci sprawi radość.

Niniejszy poradnik został opracowany na podstawie testów następujących modeli:

Ww. modele różnią się od siebie pod względem technicznym oraz nie są tak samo skalibrowane fabrycznie, w związku z czym poniżej podajemy ogólne propozycje ustawień, które można z powodzeniem zastosować do wszystkich tych modeli.

Poniżej krok po kroku opisujemy, co zmienić zaraz po instalacji telewizora TCL z gamy na rok 2021.

Zmiana trybu obrazu na właściwy

Najlepszy fabryczny tryb obrazu powinien mieć temperaturę barwową bieli jak najbardziej zbliżoną do wzorcowej wartości 6505 kelwinów. Jeżeli będzie miał wyższą, obraz będzie chłodniejszy (zaniebieszczony). Jeżeli będzie miał niższą, obraz będzie ocieplony (zaczerwieniony).

W telewizorach TCL do dyspozycji mamy następujące tryby obrazu:

 • dynamiczny,
 • standard,
 • wzmocnienie hdr,
 • sport,
 • film,
 • gra (widoczny dopiero przy korzystaniu ze źródła HDMI).

Pomiary wykazują, że z reguły najlepsze rezultaty daje tryb film, choć jakość obrazu w tym trybie różni się pomiędzy różnymi modelami telewizorów.

Z kolei dla treści HDR najlepszym wyborem również jest film:

 • dla treści HDR10: film,
 • dla treści Dolby Vision: Dolby Vision ciemny,

Aby włączyć tryb film:

 • po kolei wybieramy: menu -> ustawienia -> obraz -> ustawienia wstępne obrazu,
 • wybieramy tryb film.

Wyłącz dźwięki menu (jeśli je lubisz, pomiń ten krok)

Zmienianie wielu ustawień menu naraz w sytuacji, gdy telewizor reaguje dźwiękiem na każdą zmianę, może być irytujące dla niektórych użytkowników. Oczywiście można na ten czas wyłączyć głośność, ale jeśli chcemy to zrobić na stałe, wtedy:

 • po kolei wybieramy: menu -> ustawienia -> system -> dźwięki menu,
 • wybieramy opcję wyłącz.

Wyłącz sztuczne wyostrzanie

W ostatnio testowanych modelach telewizorów TCL ostrość ustawiona jest fabrycznie na zero, ale nic nie zaszkodzi sprawdzić, czy w Twoim modelu jest tak samo.

 • po kolei wybieramy: menu -> ustawienia -> obraz -> zaawansowane ustawienia wideo -> przejrzystość -> ostrość,
 • sprawdzamy, czy ustawiono „0” (jeśli nie, redukujemy).

Sprawdź, czy overscan jest wyłączony

Chociaż w telewizorach TCL 2021 overscan (tj. funkcja „obcinająca” brzegi obrazu) jest fabrycznie wyłączona, to:

 • producent może wprowadzać zmiany przy aktualizacji oprogramowania;
 • inne niż ww. modele telewizorów, które nie były testowane przez autora, mogą mieć tę funkcję włączoną.

W takiej sytuacji, jeżeli nie wyłączymy overscanu, będziemy oglądać obraz niepełny, tj. z obciętymi krawędziami. Dlatego też:

 • po kolei wybierz: menu -> ustawienia -> obraz -> ustawienia ekranu,
 • sprawdź, czy suwak znajduje się w pozycji „lewej”; jeśli nie, przesuń go w lewo, tak aby był jak na poniższym zdjęciu.

Ustaw jasność obrazu

Zazwyczaj fabrycznie ustawiony poziom jasności jest zbyt duży do komfortowego oglądania. Ponadto, zredukowanie jasności daje następujące korzyści:

 • obniża zużycie energii elektrycznej,
 • przedłuża żywotność diod LED.

Aby zredukować jasność obrazu

 • po kolei wybierz: menu -> ustawienia -> obrazu -> stawienia jasności -> jasność,
 • ustaw komfortową dla siebie wartość.
ustawienia jasności w telewizorze TCL

W przypadku treści HDR telewizor automatycznie maksymalizuje jasność – jest to zjawisko normalne i poprawne i jasności nie należy w trybie HDR redukować.

Ustaw poziom czerni

Uwaga! Ta funkcja przeznaczona jest dla kalibratorów lub zaawansowanych użytkowników korzystających ze specjalnych plansz wzorcowych. Jednakże jeżeli masz wrażenie, że reprodukcja ciemnych detali nie jest właściwa lub telewizor je gubi i w ciemnych elementach sceny nie widać szczegółów lub są one trudno rozróżnialne (np. włosy zlewają się w jedną ciemną masę), możesz spróbować dokonać tu pewnych korekt.

Drugim argumentem przemawiającym za skorzystaniem z tej funkcji jest to, że w wielu przetestowanych modeli telewizorów TCL A.D. 2021 poziom czerni nie był ustawiony właściwie. I tak na przykład:

 • 43C725: zmień z 50 na 54;
 • 50C725: zmień z 50 na 54;
 • 55C725: zmień z 50 na 54;
 • 65C825: zmień z 50 na 51-52.

Jak widać, ww. modele, które przetestowaliśmy, wymagały korekty poziomu czerni.

Aby zmienić poziom czerni:

 • po kolei wybierz: menu -> ustawienia -> obraz -> zaawansowane ustawienia wideo -> ustawienia jasności -> poziom czerni,
 • ustaw ww. wartość lub, jeżeli korzystasz z planszy wzorcowej, wartość wynikającą ze wzrokowego oglądu.

Ustaw gammę

Gamma ustawia krzywą jasności, tzn. jak telewizor reaguje na sygnał źródłowy. Niższa gamma oznacza jaśniejszą reprodukcję poszczególnych stopni szarości, podczas gdy wyższa gamma – ciemniejszą.

Aby zmienić gammę:

 • po kolei wybierz: menu -> ustawienia -> obraz -> zaawansowane ustawienia wideo -> ustawienia jasności -> gamma,
 • domyślną wartością jest 2,
 • do jasnego lub bardzo jasnego pomieszczenia stosuj wartości niższe od 2,
 • do ciemnego pomieszczenia stosuj wartość równą 2 lub większą.

Upłynnianie ruchu

Telewizory TCL z rocznika 2021 mają fabrycznie wyłączone upłynnianie ruchu. Aby je włączyć lub aby dopasować upłynnianie ruchu do własnych upodobań, musimy wykonać następujące kroki:

 • po kolei wybieramy: menu -> ustawienia -> obraz -> zaawansowane ustawienia wideo -> ruch,
 • przesuwamy suwak w prawo,
menu telewizora TCL, funkcje upłynniania ruchu
 • poniżej pojawiają się wcześniej niewidoczne opcje,
 • pomijamy opcję „doskonała płynność obrazów w ruchu LED”,
 • przesuwamy suwak opcji redukcja migotania tak, aby uzyskać zadowalającą nas płynność obrazów ruchomych.
menu i ustawienia telewizora TCL

Uwaga! Wbrew pozorom i wbrew swojej nazwie funkcja „doskonała płynność obrazów w ruchu LED” (DPOWRL) wcale nie poprawia płynności obrazów ruchomych, lecz ich… ostrość. Jest to jeden z rażących błędów w telewizorach marki TCL. Błąd ten wielokrotnie wypominaliśmy producentowi w naszych recenzjach, ale, jak widać, bezskutecznie.

Jeżeli ktoś mimo wszystko skorzysta z funkcji DPROWL, może zauważyć następujące zjawiska:

 • spadek jasności obrazu,
 • zwielokrotnienie konturów obiektów ruchomych,
 • mniej lub bardziej dokuczliwe migotanie obrazu.

Funkcja DPROWRL przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników.

Telewizory TCL kupicie w x-komie